Tournois Kilikia à Rennes 1 mois
4-2
AS KILIKIA / AS QUICK 4 mois
AS KILIKIA / AS QUICK : résumé du match 4 mois
AS KILIKIA / AS QUICK 4 mois
2-3
Le Rheu / AS KILIKIA 4 mois
Le Rheu / AS KILIKIA : résumé du match 4 mois
AS KILIKIA : nouveau joueur 4 mois
Ero MK est devenu membre 4 mois
AS KILIKIA vient de remporter le trophée 1000 visites 4 mois
Le Rheu / AS KILIKIA 4 mois
0-7
AS BORDEAUX / AS KILIKIA 4 mois
AS BORDEAUX / AS KILIKIA : résumé du match 4 mois
Erik Mkrtchyan est devenu membre 4 mois
Convocation contre AS Bordeaux 4 mois
AS KILIKIA : nouveau joueur 4 mois